เว็บแคม Winterthur

Roter Turm

แหล่งข้อมูล: Winterthur Stadt

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Winterthur (439 m)
อุณหภูมิ 9.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 8 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 27 กันยายน 2022, 07:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, http://www.winti-wetter.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง