เว็บแคม Arosa

Arosa Dorf

สภาพอากาศ Webcam Arosa

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Arosa Bergbahnen

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Arosa (1740 m)
อุณหภูมิ 11.0 °C
ลม 0 km/hทิศทางลม: เหนือ
ความชื้น 96 %
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 8 สิงหาคม 2022, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Wetterservice Arosa

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง