เว็บแคม Leibstadt

Kuratle Immobilien

สภาพอากาศ Webcam Leibstadt

แหล่งข้อมูล: Kuratle Immobilien AG

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Leibstadt (341 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่
อุณหภูมิ 18.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 10 สิงหาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง