เว็บแคม Vicosoprano

Albigna - Bregaglia Turismo

สภาพอากาศ Webcam Vicosoprano

แหล่งข้อมูล: Bregaglia Turismo

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Vicosoprano (1089 m)
อุณหภูมิ 14.9 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
พระอาทิตย์ 0 min
วัดเมื่อเวลา: พุธ 17 สิงหาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง