เว็บแคม Madras

สภาพอากาศ Webcam Madras

แหล่งข้อมูล: arunachala-live.com

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Madras (10 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง
อุณหภูมิ 28 °C
ลม 20 km/hทิศทางลม: ตะวันตก
วัดเมื่อเวลา: พุธ 10 สิงหาคม 2022, 04:30 น.แหล่งข้อมูล: METAR

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง