เว็บแคม Upington

สภาพอากาศ Webcam Upington

แหล่งข้อมูล: AviationWebcams

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Upington (851 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่
อุณหภูมิ 4 °C
ลม 5 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 8 สิงหาคม 2022, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR