เว็บแคม Kuusamo

Rosa & Rudolf Family Park

สภาพอากาศ Webcam Kuusamo

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: PanoCloud

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Kuusamo (262 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร
อุณหภูมิ 10 °C
ลม 20 km/hทิศทางลม: ตะวันตก
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2022, 06:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง