เว็บแคม Val d'Isère

Village

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Val d'Isère

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Val d'Isère (1850 m)
อุณหภูมิ 0.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.4 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: ไร้ทิศ
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 27 กันยายน 2022, 06:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง