เว็บแคม Briançon

Ratier

สภาพอากาศ Webcam Briançon

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Serre Chevalier

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Briançon (1310 m)
อุณหภูมิ 10.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 3 km/hทิศทางลม: ตะวันตก
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 8 สิงหาคม 2022, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง