เว็บแคม Aspen

Aspen Highlands

สภาพอากาศ Webcam Aspen

แหล่งข้อมูล: Aspen

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Aspen (2382 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ
อุณหภูมิ 15 °C
ลม 15 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2022, 02:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR