เว็บแคม Jasper

Marmot Basin

แหล่งข้อมูล: Jasper Marmot

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Jasper (1920 m)
อุณหภูมิ 26 °C
ลม 10 km/hทิศทางลม: ใต้
ความชื้น 25 %
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 3 ตุลาคม 2022, 17:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง