เว็บแคม ปารีส

Paris

สภาพอากาศ Webcam Paris-Orly

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wxyz Webcams

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: ปารีส (86 m)
ลม 5 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 4 ตุลาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง