เว็บแคม Winterthur

Oberwinterthur

สภาพอากาศ Webcam Winterthur

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: 4kant.ch

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Winterthur (439 m)
อุณหภูมิ 16.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 1 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: พุธ 17 สิงหาคม 2022, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, http://www.winti-wetter.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง