เว็บแคม Chrüzegg/Atzmännig

Berggasthaus Chrüzegg

สภาพอากาศ Webcam Chrüzegg/Atzmännig

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Berggasthaus Chrüzegg

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Chrüzegg/Atzmännig (1270 m)
อุณหภูมิ -1.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 5 ธันวาคม 2022, 15:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Rest. Chrüzegg

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง