เว็บแคม Grenchen

Grenchenberg

สภาพอากาศ Webcam Grenchen

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: SWG Städtische Werke Grenchen

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Grenchen (430 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: หมอก
อุณหภูมิ 7.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 4 ตุลาคม 2022, 02:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง