เว็บแคม Binn

Binntal - Imfeld

สภาพอากาศ Webcam Binn

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: NaturPanorama.ch

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Binn (1400 m)
อุณหภูมิ -4.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 7 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: พุธ 7 ธันวาคม 2022, 01:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง