เว็บแคม Flüh

Leimentaler Wetterstation

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Leimentaler Wetterstation

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Flüh (379 m)
อุณหภูมิ 2.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 2 ธันวาคม 2022, 23:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Leimentaler Wetterstation

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง