เว็บแคม Gersau

Blick von Gersau

สภาพอากาศ Webcam Gersau

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Hamatro-Informatik GmbH

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Gersau (435 m)
อุณหภูมิ 2.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 5 km/hทิศทางลม: ใต้
วัดเมื่อเวลา: พุธ 7 ธันวาคม 2022, 00:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง