เว็บแคม Basel-Binningen

Im langen Loh 79

สภาพอากาศ Webcam Basel-Binningen

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: www.basilea.it

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Basel-Binningen (316 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: หย่อมหมอก
อุณหภูมิ 8.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 4 ตุลาคม 2022, 01:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง