เว็บแคม Chamrousse

Chamrousse

สภาพอากาศ Webcam Chamrousse

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: meteo-chamrousse

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Chamrousse (1730 m)
อุณหภูมิ 0.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 8 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: พุธ 7 ธันวาคม 2022, 00:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง