เว็บแคม Saint-Médard-d'Aunis

สภาพอากาศ Webcam Saint-Médard-d'Aunis

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Saint Médard d'Aunis en Charente Maritime

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Saint-Médard-d'Aunis (30 m)
อุณหภูมิ 21.4 °C
ลม 8 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
ลมปานกลาง 18 km/h
วัดเมื่อเวลา: พุธ 10 สิงหาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.meteo17aunis.fr

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง