เว็บแคม บอร์โด

สภาพอากาศ Webcam Bordeaux

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: webcam de Canejan (France)

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: บอร์โด (47 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: หมอก
อุณหภูมิ 1.7 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง