เว็บแคม Liestal

Liestal

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wetterstation-Liestal

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Liestal (333 m)
อุณหภูมิ 16.9 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 8 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2022, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.wetterstation-liestal.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง