เว็บแคม Chemnitz

สภาพอากาศ Webcam Chemnitz

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Chemnitz Webcam Rundblick auf Chemnitz

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Chemnitz (303 m)
อุณหภูมิ 14.5 °C
ลม 3 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงเหนือ
ความชื้น 66 %
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 8 สิงหาคม 2022, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.chemnitz-webcam.de

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง