เว็บแคม Flühli

Schwändiliflue Flühli

สภาพอากาศ Webcam Flühli

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Bergbahnen Sörenberg AG

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Flühli (884 m)
อุณหภูมิ -0.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.4 mm
ลม 2 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 9 ธันวาคม 2022, 22:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง