ค่าวัด ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tuzla 19 °C
2. Banja Luka 17 °C
3. Mostar 15 °C