ค่าวัด ประเทศบัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Пловдив 24 °C
2. Sofia 22 °C
Gorna Orechovit 22 °C