ค่าวัด ประเทศบอตสวานา

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Maun 34 °C
2. Kasane 33 °C
3. Seretse Khama 31 °C