ค่าวัด ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. กอเมล 30 °C
2. Горадня 29 °C
Берасьце 29 °C