ค่าวัด ประเทศโกตดิวัวร์

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Yamoussoukro 29 °C
อาบีจาน 29 °C
3. Bouaké 28 °C