ค่าวัด ประเทศโกตดิวัวร์

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. อาบีจาน 26 °C
2. Bouaké 23 °C
Yamoussoukro 23 °C