ค่าวัด ประเทศโกตดิวัวร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Yamoussoukro 29 °C
2. Bouaké 28 °C
อาบีจาน 28 °C