ค่าวัด หมู่เกาะคุก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Penrhyn / Cook Islands 27 °C
2. Aitutaki 25 °C
3. Rarotonga 23 °C