ค่าวัด ประเทศเคปเวิร์ด

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Praia 25 °C
2. Mindelo 24 °C
3. Espargos/Cabo Verde 23 °C