ค่าวัด สาธารณรัฐโดมินิกัน

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Punta Cana 23 °C
2. Dr Joaquin Balaguer Intl 22 °C
3. Boca Chica 21 °C