ค่าวัด ประเทศแอลจีเรีย

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Bordj Badji Mokhtar 37 °C
2. Adrar 36 °C
3. Timimoun 35 °C