ค่าวัด ไมโครนีเซีย

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chuuk 28 °C
2. Pohnpei 27 °C
3. Yap 26 °C