ค่าวัด จอร์เจีย

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. ทบิลิซิ 27 °C
2. ბათუმი 23 °C
3. Kopitnari 22 °C