ค่าวัด จอร์เจีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ทบิลิซิ 35 °C
2. Kopitnari 29 °C
3. ბათუმი 24 °C