ค่าวัด จอร์เจีย

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. ბათუმი 11 °C
2. Kopitnari 10 °C
3. ทบิลิซิ 3 °C