ค่าวัด ประเทศอินโดนีเซีย

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kota Palembang 28 °C
Sepinggan 28 °C
3. Kota Medan 27 °C