ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gloucestershire 21 °C
2. Cork 15 °C
Waterford 15 °C