ค่าวัด ประเทศอินเดีย

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Madras 29 °C
2. Kolkata (Calcutta) 28 °C
3. Thoothukudi 27 °C