ค่าวัด ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Asad Airfield 43 °C
Basrah 43 °C
3. Sulaymaniyah 42 °C