ค่าวัด ประเทศไอซ์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vopnafjörður 14 °C
Egilsstadir 14 °C
3. Akureyri 12 °C