ค่าวัด ประเทศญี่ปุ่น

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. 那覇市 29 °C
2. Minamidaitojim 28 °C
Amami 28 °C