ค่าวัด เกาหลีใต้

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. ปูซาน 27 °C
2. Taegu Ab 24 °C
3. Yechon 22 °C