ค่าวัด ประเทศลิทัวเนีย

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 10 °C
2. วิลนีอุส 9 °C
3. Kaunas 8 °C