ค่าวัด ประเทศมาเลเซีย

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Langkawi 29 °C
Pulau Pinang 29 °C
3. Subang 28 °C