ค่าวัด ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lüderitz 30 °C
2. Ondangwa 27 °C
Mariental 27 °C