ค่าวัด ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Agadez 42 °C
2. Zinder 38 °C
3. Maradi 35 °C