ค่าวัด ประเทศนอร์เวย์

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Heidrun 7 °C
2. Jeløya 6 °C
ออสโล 6 °C