ค่าวัด ประเทศนิวซีแลนด์

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Nelson 19 °C
2. Whenuapai 17 °C
3. Queenstown 16 °C