ค่าวัด ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tocumen (Panama) 26 °C
ปานามาซิตี 26 °C
3. David 25 °C